Kelembagaan Pengkajian Keamanan Hayati

Kelembagaan yang berkaitan dengan PRG Pertanian, mencakup kelembagaan pengkajian keamanan hayati dan penerbitan sertifikasinya, serta kelembagaan perizinan peredaran komoditas pertanian, termasuk pelepasan varietas dan karantina, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku. Berikut ini disampaikan kelembagaan yang berkaitan dengan pengkajian keamanan hayati:

  • Komisi Keamanan Hayati (KKH) PRG: bertugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang, dan Kepala LPND; berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.
  • Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) PRG: bertugas melakukan pengkajian dokumen teknis, uji lanjutan keamanan hayati, dan evaluasi atas permohonan pengujian PRG di laboratorium, Fasilitas Uji Terbatas (FUT), atau Lapangan Uji Terbatas (LUT). TTKH PRG terdiri atas: (1) TTKH PRG Bidang Lingkungan, berkedudukan di KLHK; (2) TTKH PRG Bidang Pangan, berkedudukan di Badan POM; (3) TTKH PRG Bidang Pakan, berkedudukan di Kementan.
  • Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH): penyelenggaraan layanan dan pengelolaan informasi untuk mendukung fungsi KKH PRG.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): berwenang menerbitkan sertifikat keamanan lingkungan.
  • Kementerian Pertanian (Kementan): berwenang menerbitkan sertifikat keamanan pakan.
  • Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM): berwenang menerbitkan sertifikat keamanan pangan.